Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 28

Sala wyposażona jest w Wademekum Wykładowcy, folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: 6 stanowisk komputerowych do ćwiczeń egzaminacyjnych.

Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 6 stanowiskami komputerowymi, w tym 4 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 6 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 6 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty.