Aby przystąpić do kursu prawa jazdy należy posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
W przypadku osób mieszkających w pow. gliwickim PKK wyrabia się w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, natomiast osoby zamieszkałe w powiecie tarnogórskim PKK załatwiają w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5

Wymagane dokumenty:
- wypełniony  wniosek  o  wydanie  prawa  jazdy
- orzeczenie  lekarskie
- pisemną  zgodę  rodzica  lub  opiekuna  w przypadku  osób, które nie ukończyły  18  roku  życia (
- dokument  tożsamości  ( dowód osobisty  lub  paszport)
- zdjęcie  o  wymiarach 3,5 x 4,5 , lewy  profil, odkryte  lewe  ucho, kolor
- w  przypadku  posiadania  już  prawa  jazdy  wymagana  jest  kopia  i  wgląd  do  oryginału

Po  otrzymaniu  profilu, wybieramy  ośrodek  szkolenia, dostarczając  w/w. Profil  i  rozpoczynamy  kurs.